Skip to main content
x

Grace Community Church

We will have an outdoor picnic worship on 7/25 @ 10:00 AM. Click Get Directions for the location.

  • Lễ thờ phượng - Worship Service
    COME BACK AT 12:55 PM (Refresh Page)
  • English Translation [Sermon Only]
    ENGLISH SERMON REFRESH PAGE AT 1:15 PM

Lời bài hát thờ phượng / Lyrics for Worship

Một ngày tươi mới, một ngày tươi mới

do Chúa Cha ban cho, do Chúa Cha ban cho.

Lòng mừng thơ thới.  Lòng mừng thơ thới

trong tiếng ca rộn ràng, trong tiếng ca rộn ràng.

Hân hoan ca vang biết ơn Cha vô vàn

Khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn.

Lòng mừng thơ thới, một ngày tươi mới do Chúa thêm cho đời.

 

This is the day, this is the day

that the Lord has made, that the Lord has made.

We will rejoice, we will rejoice and be glad in it,  and be glad in it.

This is the day that the Lord has made.

We will rejoice and be glad in it.

This is the day, this is the day that the Lord has made.

Lòng mừng thơ thới, một ngày tươi mới do... Chúa... thêm... cho... đời.

1) Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa s áng tạo chúng./ Cứu Chúa của tôi lòng cảm xúc bao kinh sợ.

Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ.

Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ.

Điệp Khúc:  Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời

Lớn bấy duy Ngài. Quyền bính thay Ngài.

Hồn ngợi khen Chúa Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.

Duy Ngài đại năng cao cả quyền oai.

2) Tâm tôi suy niệm Cha sai Con giáng thế chiu chêt,

Đã chẳng tiếc Con, Ngài phó cả cho tôi rồi.  

Ôi ơn sâu rộng xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy,

Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội.

Lòng nài xin Chúa giúp chính tôi biết rõ Ngài.

Chúa Đấng siêu việt quyền bính vô cùng.

Lòng nài xin Chúa, giúp chính tôi rõ tận tường.

Ban tình yêu thương,  sức sống tràn tuôn.

O Lord my God!  When I in awesome wonder.

Consider all the worlds Thy hands have made.

I see the stars, I hear the rolling thunder.

Thy pow’r throughout the universe displayed.

Then sings my soul, my Savior God, to Thee.

How great Thou Art! How great Thou Art!

Then sings my soul, my Savior God, to Thee.

How great Thou Art! How great Thou Art!

Duy Ngài đại năng… cao… cả... quyền… oai. 

Nguyện tôn vinh ngợi khen danh Giê-xu toàn năng,

dùng lời hát chúc tán tạ ơn Chúa.

Nguyện tôn vinh ngợi khen danh Giê-xu toàn năng,

dùng lời hát chúc tán Ngài trọn đời.

Giê-xu  hiển vinh lắm thay ai bằng,

nguyện ngợi khen tôn vinh danh Chúa.

Nguyện lòng con  trong sạch thánh khiết muôn bề,

nguyền ca chúc hát xướng danh Ngài.

Let’s sing joyful praise, to Jesus the King

With reverence and thanksgiving.

Let’s sing joyful praise, to Jesus the King  

Exalting Christ in all our days.

Jesus, peerless, exalted Lord

May we praise Your Holy Name!

May our heart be pure and sanctify

To lift our praises to Your Name.

Nguyện lòng con trong sạch thánh khiết muôn bề,

nguyền ca chúc… hát… xướng… danh Ngài.    

Thật Chúa là chốn nương thân.

Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn,

dẫu đời sống gian nan, tâm hồn này nhiều khi héo hắt.

Đặt niềm tin nơi Chúa.

Vững tin vào Chúa luôn, hỡi tâm hồn đớn đau / hy vọng nơi Chúa ta, nơi sức thiêng.

Dù giữa đời sống hư vong.

Lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng.

Chúa hằng đến bên con, cho dù nhiều lần con hoang mang, lạc đường trong đêm khuya.

Tiếng êm dịu nhắc khuyên, giúp con được vững tin,

hy vọng trong Chúa con trong sức thiêng. Đặt niềm tin nơi Chúa.

You are my hiding place. You always filled my heart with songs of deliverance

whenever I am afraid I will trust in You. / I will trust in You.

Let the weak say I am strong in the name of the Lord.   / I will trust in You.

I will trust in You. / Let the weak say I am strong in the name of the Lord. / I will trust….. in…. You.

Lạy Cha, Ngài luôn ở trong tâm hồn của con.

Và Chúa là yêu thương và nguồn hy vọng.

Lòng con yêu mến Ngài. Thật con yêu mến Ngài.

Lòng con tôn kính Ngài. Niềm vui con.

Father, You are my por-tion in this life.

And You are my hope, and my de-light.

And I love You, yes I love You.

Lord, I love You, my delight.

Giê-xu, Ngài như ánh sao soi đường lối con.

Và Chúa thật trắng trong và nhân từ.

Lòng con yêu mến Ngài. . Thật con yêu mến Ngài.

Lòng con tôn kính Ngài. Niềm vui con.

And I love You, yes I love You.

Lord, I love You, my… delight.

Ngài hằng ban cho tôi ơn phước, không thể nói nên lời, tôi hát lên giống như Đa-Vít xưa. (2 lần)

Tôi sẽ hát, tôi ngợi khen,

hát ca ngợi Chúa tôi yêu kính.           

Tôi sẽ hát, tôi ngợi khen,

hát ca ngợi Chúa tôi nhân từ.

When the spirit of the Lord within my heart.

I will sing as David sang ( 2x )

I will sing, I will sing, I will sing as David sang.

I will sing, I will sing, I will sing as David sang

Trọn đời tôi dâng lên Thiên Chúa, cảm tạ Chúa Nhân từ tôi kính yêu Chúa Giê-su tôi. (2lần)

Tôi yêu kính, tôi ngợi khen, hát ca ngợi Chúa tôi yêu kính. Tôi yêu kính, tôi ngợi khen, hát ca ngợi Chúa tôi nhân từ.

    When the spirit of the Lord within my heart.

    I will love as Jesus loves. ( 2x )

    I will love , I will love, I will love as Jesus loves

    I will love, I will love, I will love, as… Jesus… loves.

Ngụ Ngôn Về Tiệc Cưới

22 Đức Giê-su lại dùng ngụ ngôn dạy họ: 2 “Nước Thiên Đàng ví như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. 3 Vua sai đầy tớ đi nhắc khách được mời dự tiệc nhưng họ không chịu đến.

4 Vua lại sai các đầy tớ khác và dặn: ‘Hãy thưa với khách được mời rằng tiệc đã chuẩn bị xong, bò và bê mập đã làm thịt rồi, tiệc đã sẵn sàng, xin mời đến dự.’

5 Nhưng khách không lưu ý họ cứ bỏ đi, người đi thăm ruộng, kẻ lo việc buôn bán, 6 những kẻ khác bắt đầy tớ của vua đánh đập, và giết đi. 7 Nhà vua nổi giận, sai quân lính đến hủy diệt những kẻ sát nhân và đốt phá thành phố của họ.

8 Thế rồi vua bảo các đầy tớ: ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng nhưng khách được mời không xứng đáng dự tiệc. 9 Vậy hãy đi ra các ngã đường, mời bất cứ ai các ngươi gặp vào dự tiệc.’ 10 Đầy tớ đi ra các đường phố gặp ai cũng mời, kẻ xấu cũng như người tốt, vào ngồi đầy phòng tiệc cưới.

11 Nhưng khi vào xem khách dự tiệc, vua chợt thấy một người không mặc lễ phục. 12 Vua bảo người ấy: ‘Anh kia, sao anh không mặc lễ phục mà vào đây được?’ Anh ta không trả lời được.

13 Kế đó, vua truyền bảo đầy tớ: ‘Hãy trói chân tay hắn lại, ném ra nơi tối tăm là nơi có than khóc và rên xiết.’

14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.”

 

The Parable of the Wedding Banquet

22 Jesus spoke to them again in parables, saying: 2 “The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. 3 He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come.

4 “Then he sent some more servants and said, ‘Tell those who have been invited that I have prepared my dinner: My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet.’

5 “But they paid no attention and went off—one to his field, another to his business. 6 The rest seized his servants, mistreated them and killed them. 7 The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city.

8 “Then he said to his servants, ‘The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. 9 So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find.’ 10 So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests.

11 “But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. 12 He asked, ‘How did you get in here without wedding clothes, friend?’ The man was speechless.

13 “Then the king told the attendants, ‘Tie him hand and foot, and throw him outside, into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth.’

14 “For many are invited, but few are chosen.”

bulletin for service

COVID-19 ANNOUNCEMENT / Thông báo về COVID-19:

Kế Hoạch Trở Lại Thờ Phượng / Church Reopening Plans (See Announcement & Infographics Below)

Event Calendar

Thông Báo: Hội Thánh trở lại nhóm tại Thánh Đường.

Xin giữ những quy tắc ngăn chặn lây lan Covid khi dự nhóm.

 

Announcement: Grace Church will return to worship in sanctuary.

Please keep the prevention measures when attending.

COVID-19 Poll

Câu trả lời của bạn có thể được sử dụng và chia sẻ trên vietgrace.org

Disclaimer: Your answers might be used and shared on our website articles (vietgrace.org)

Recent News & Videos

Ministries

Learn more about the ministries of our church!