Skip to main content
x
free flu shots event flyer

Free Flu Shots (Walgreens)

Walgreens sẽ cung cấp chích ngừa miễn phí tại Hội Thánh Tìn Lành Ân Điển từ 10:30 AM - 11:30 AM, vào Chúa Nhật ngày 20 tháng 9 (số thuốc có giới hạn - xin đến sớm). Chích ngừa cúm miễn phí dành cho thân hữu và tín hữu không có bảo hiểm sức khoẻ. Quý vị với bảo hiểm sức khoẻ sẽ được thanh toán bởi đơn vị cung cấp bảo hiểm.

Walgreens will be offering free flu shots at Grace Community Church from 10:30 AM - 11:30 AM on September 20th (while supplies last; first come first served). Flu shots are free for the non-insured. For those insured, the bill would go to Medicare or private insurance.

5625 24th St, Sacramento, CA 95822

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.