Skip to main content
x
Liturgy
Service Date & Time
Sermon

Fear Not

GCC Sermon Passages
Thánh Thi 91
GCC Speaker
Mark Rivera
Announcements
COVID-19 (Coronavirus):

Chúng ta đang theo dõi tình hình của đại dịch virus Covid-19. Hội Thánh sẽ được thông báo nếu chương trình thờ phượng bị ảnh hưởng. Chúng ta có chương trình thờ phượng trực tuyến được xếp đặt trên mạng lưới Youtube và Facebook. Chương trình được chuẩn bị bởi anh Abraham Nguyen. Xin quý Hội Thánh cùng góp phần cầu nguyện cho đất nước và thế giới trong đại dịch này.We are paying close attention to the development of COVID-19.

If it comes to the time when worship service is not recommended, the leadership will contact members to notify them. We will have live-stream services on YouTube and Facebook to worship from home thanks to Abraham for taking the initiative to prepare our church with a contingency plan. Please continue to pray for God's Mercy on our country and everywhere around the world.

• Thank you for contributing for the church fundraiser last week, week raised $800
• Easter Choir Practice after church
• Elder/Deacon Meeting, after church on 3/15
• Good Samaritan Medical Dental Ministry will be visiting our church on 3/22