Có video YouTube
Has English
Displaying 1 - 5 of 183

Thế Giới Huy Hoàng Của Lòng Quan Tâm

| No Plays Yet
MS Nguyễn Đại Phúc

Để xây, giữ, và lao lực ích lợi / To build, guard and labor fruitfully

| Play Count: 80
MS. Trịnh Khánh
Audio hosted on VietChristian.com (Sermon Link )

Kinh Thánh nói gì về liên hệ? / What the Bible says about relationship?

| Play Count: 80
MS. Trịnh Khánh
Audio hosted on VietChristian.com (Sermon Link )

Kinh Thánh nói gì về sự sống: "Sự Sống ở trong Đấng Christ" / What does the Bible says about life: "Life is in Christ"

| Play Count: 112
MS. Trịnh Khánh
Audio hosted on VietChristian.com (Sermon Link )

Kinh thánh nói gì về chính mình / What does the Bible says about itself

| Play Count: 143
MS. Trịnh Khánh
Audio hosted on VietChristian.com (Sermon Link )