Skip to main content
x

Hội thánh Tin Lành Ân Điển

Nếu phát trực tiếp (live stream) không hiển thị, vui lòng bấm vào nút bên phải. Hãy thử bấm lại sau 12:55 PM
If Live Streams are not showing, please click the button on the right. Try clicking after 12:55 PM 
  • Lễ Thờ Phượng [09.27.2020] [VIETNAMESE]
    Lễ Phục Sinh / Easter Service [04.12.2020]
    COME BACK AT 12:55 PM (Refresh Page)
  • English Translation [09.27.2020] [ENGLISH]
    ENGLISH SERMON REFRESH PAGE AT 1:15 PM

COVID-19 POLL

THÔNG BÁO COVID-19 (above)

Lịch Sinh Hoạt

September 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30
31
1
2
3
4
5
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
20
21
22
23
24
25
26
 
Free Flu Shots
 
 
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 

Tin Tức & Thông Báo

Trị Sự & Chấp Sự