Skip to main content
x

Hội thánh Tin Lành Ân Điển

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH ÂN ĐIỂN
  Christ-centered Fellowship
  for all walks of life.
 • Join us for Worship

  Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. (Cô-lô-se 3:16)

 • Câu Kinh Thánh đễ học thuộc tuần nầy:

  Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.
  (Giăng 8:31-32)

Service Every Sunday at 1:00 PM

Event Calendar

January 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
 
 

Elders & Deacons

What people Say ?